Навігація
Домів > Довідник >

Дивна матерія

Дивна матерія – сильновзаємодіюча речовина, що складається з дивних частинок (містить дивні кварки ). Дивна ядерна речовина побудована з дивних баріонів, які називаються гіперонами (наприклад, Λ , Σ , Ξ ) або дивними мезонами (наприклад, каонами ).

Цей вид гіперонного матеріалу може існувати всередині нейтронних зірок. При дуже високій щільності ядерна речовина може перейти (через фазовий перехід ) до нового стану агрегації: кварк-глюонна плазма, складена з кварків (u, d, s, c, b, t), наділених кольором і взаємодіючих відповідно до квантової хромодинаміки (КХД). Інший компонент цієї плазми – дивний кварк, який називається кварковою речовиною або дивною речовиною. Гіпотетичну зірку, зроблену з речовини кварка, називають дивною або кварк- зіркою (існування цих зірок наразі є гіпотезою). Можна сказати, що крапля дивної речовини є гігантським адроном , подібно до того, як нейтронну зірку можна вважати гігантським атомним ядром.

Top