Навігація

Хімічні сполуки, що утворюються в суміші газів (“первинній атмосфері?”) при пропусканні через неї іскрового розряду

Хімічна сполука
Кількість
мкмоль % в суміші
Гліцин 630 2,1
Гліколева кислота 560 1,9
Саркозин 50 0,25
Аланін 340 1,7
Молочна кислота 310 1,6
N-метиланін 10 0,07
альфа-Аміно-n-масляна кислота 50 0,34
альфа-Аміноізомасляна кислота 1 0,007
альфа-Оксимасляна кислота 50 0,34
бета-Аланін 150 0,76
Янтарна кислота 40 0,27
Аспарагінова кислота 6 0,024
Глутамінова кислота 55 0,051
Імінодіацетилоцтова кислота 15 0,13
Мурашина кислота 2330 4,0
Оцтова кислота 150 0,51
Пропіонова кислота 130 0,66
Сечовина 20 0,34
N-метилсечовина 15 0,051
Top