Класифікація та деякі характеристики космічних рушійних систем

Класифікація та деякі характеристики космічних рушійних систем
Клас двигунів Тип двигуна Джерело енергії
Що відкидається
Швидкість відкидання, км/с
Прискорення,
в одиницях g=9.81 м/с 2
Область викорситання і стан розробки
зараз
в майбутньому
Термохімічні РРД Робоче тіло Газоподібні продукти хімічної реакціїї 2-4.5 1-8
(Можливо до 100)
Запуски супутників, польоти до Місяця та планет Транспортні системи для виведення об`єктів на навколопланетарні орбіти
РДТП 2-3
На вільних радикалах 10-15 Лаболаторні екаперименти
Місячні та міжпланетні експедиції
Ядерні (ЯРД) З твердофазним реактором Ядерне пальне Дисоційований газ 8-12 1-8 Наземні випробування Міжорбітальні транспортні апарати, місячні та міжпланетні експедиції
З рідкофазним реактором 12-20 Лаболаторні експерименти
З газофазним реактором 15-70
Пульсуючий Ядерні вибухи Плазма 10 10 -4 – 10 -3 Поки що – тільки ідея  
Термоядерний Ядерний синтез 10-100 10 -4 – 10 0 Теоретична розробка Міжпланетні експедиції
На радіоактивних ізотопах Радіоактивний розпад Дисоційований газ 8-12 10 -5 – 10 -3
Теплові з зовнішнім джерелом енергії Геліотермічний Сонце Дисоційований газ 4-8 10-3 – 10 -2 Автоматичні міжпланетні розвідники. Виведення супутників на низькі орбіти
Лазерний [Наземний] лазер Плазма 10 10 0 – 10 2
Електричні (ЕРД) Електротермічний Ядерний реактор, Сонце або хімічна батарея 15-20 10-4 – 10-2 Кореція супутникових орбіт, експерименти в космосі Допровадження вантажів на геостаціонарну орбіту та на Місяць, міжпланетні розвідники та пілотовані експедиції.
Електростатичний (іонні) 50-600 10 -5 – 10 -3
Магнітогідродинамічний 50-100
Парусні (вітрильні) Сонячне вітрило Сонце Фотони Теоретична розробка Міжпланетні розвідники
Ізотопне вітрило Радіоактивний розпад Альфа-частинки 80.000 4*10 -5
Фотонний
Анігіляція речовини/антиречовини Фотони 300.000 ~1 Тільки ідея. Зате яка;-)! Міжзоряні експедиції
Top