Основні характеристики Сонця

Маса M2 · 10 33 г
Радіус R7 × 10 10 см
Світність L3.83 · 10 33 ерг / с (2.4 · 10 39 МеВ / с)
Потік випромінювання з одиниці
 поверхні
6.3 × 10 7 Вт / м 2
Середня щільність речовини1.4 г / см 3
Щільність в центрі~ 100 г / см 3
температура поверхні6 х 10 3 K
Температура в центрі1.5 × 10 7 K
Хімічний склад:
водень
гелій
вуглець, азот, кисень, неон та ін.

74%
23%
3%
вік5 · 10 9 років
Прискорення вільного падіння
на поверхні
2.7 × 10 4 см / с 2
Шварцшільдовскім радіус – 2GM / c 2
(c – швидкість світла)
2.95 км
Період обертання щодо
нерухомих зірок
25.4 доби
Відстань до центру Галактики2.6 × 10 17 км
Швидкість обертання навколо центру
Галактики
220 км / 
Top