Ракетні палива

Класифікація рідких ракетних палив

Рідкі ракетні палива Однокомпонетні Мономолекулярні Нітроефіри
Нітропарафіни
Ендотермічні сполуки
Суміші
Двохкомпонентні Окислювачі Кисневі
Азотні
Фторні
Хлорні
Пальне Водневе
Вуглеводневе
Гідразинне
Амінне
Бороводневе
З вмістом металів

Теплота згорання деяких ракетних пальних

Пальне Теплота згорання, кДж/кг
Алюміній 31045
Рідкий аміак 17401
Анілін 34775
Аерозин-50 23316
Берилій 66426
Боргідрид
берилію
70696
Водень 116090
Гідразин 16662
Диметилацетилен 44699
Несиметричний диметилгідразин
(НДМГ)
29972
Диетиламін 38289
Ізопропіл
– нітрат
17116
Керосин (гас) 42886
Літій 43042
Метилацетилен 45692
Метиловий спирт 19898
Монометил-гідразин 25436
Нітрометан 10536
Пентаборан 68229
Триетиламін 39990
Етиловий спирт 26817

Література

Top