Закони ракетного руху

F= wq

де F – величина сили тяги, w – швидкість витікання маси відкидання стосовно ракети, q – секундна витрата маси.

F= I питqg

де I пит = w/q – питомий імпульс, q – секундна витрата маси, g= 9.81 м/с 2 – прискорення вільного падіння на поверхні Землі.

F= w q+S(pг-pа)

де p г – тиск газу на зрізі дюз двигуна, p а– зовнішній атмосферний тиск, S – площа зрізу дюз.

apo =F/m o

де a po– початкове реактивне прискорення, m o – початкова маса ракети.

v= w* ln(m o /mk)=2.30259* w* lg(mo/m k )

– так звана формула Ціолковського. Тут v – кінцева швидкість ракети, w – швидкість витікання маси відкидання стосовно ракети, ln – натуральний логарифм, lg – десятковий логарифм, m o – початкова маса ракети, m k – кінцева маса ракети.

Top